O mnie

Jesteśmy najszybciej rozwijającym się Biurem Rachunkowym w naszym regionie. Specjalizujemy się w prowadzeniu księgowości mikroprzedsiębiorstw, jak i wielkich firm oraz w zakresie kadr i płac. Naszą markę budujemy w oparciu  o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas ośmiu lat praktyki. Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów jest gwarancją naszej wiedzy i rzetelności.

 

Celem działania naszego biura jest zapewnienie każdemu przedsiębiorcy kompleksowej obsługi księgowej. Oferujemy szeroki zakres usług: prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenie karty podatkowej, prowadzenie ewidencji na potrzeby VAT oraz rozliczenia kadrowo-płacowe. Jako Biuro Rachunkowe 2+1 działamy na rynku od  roku 2015 roku i obecnie obsługujemy ok. 50 firm.

 

Naszym przepisem na sukces jest przede wszystkim zaangażowanie w prowadzenie spraw naszych Klientów.  Każdego przedsiębiorcę traktujemy indywidualnie, starając się dopasować do jego oczekiwań i potrzeb. Poszerzanie przez nas zakresu wiedzy, wyszukiwania zmian w przepisach i poznawania najnowszego orzecznictwa we wszystkich kwestiach, które mogą dotyczyć naszych Klientów, dają gwarancję obsługi na najwyższym możliwym poziomie.

 

Oferta biura obejmuje

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Prowadzenie PKPiR

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego, w tym

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

Aktualne promocje

Cennik usług

EWIDENCJA RYCZAŁTOWA OD 100 ZŁ

BEZ EWIDENCJI VAT:

DO 50 POZYCJI  KSIĘGOWYCH 100 ZŁ

KAŻDE KOLEJNE 10 POZYCJI - 30 ZŁ

 

Z EWIDENCJĄ VAT:

DO 50 POZYCJI KSIĘGOWYCH - 150 ZŁ

KAŻDE KOLEJNE 10 POZYCJI - 30 ZŁ

 

KPIR OD 200 ZŁ

BEZ EWIDENCJI VAT:

DO 50 POZYCJI  KSIĘGOWYCH 200 ZŁ

KAŻDE KOLEJNE 10 POZYCJI - 30 ZŁ

 

Z EWIDENCJĄ VAT:

DO 50 POZYCJI KSIĘGOWYCH - 250 ZŁ

KAŻDE KOLEJNE 10 POZYCJI - 30 ZŁ

 

KSIĘGI HANDLOWE OD 500 ZŁ

 

Do 30 pozycji księgowych – 500 zł

31 – 50 pozycji księgowych – 700 zł

51 – 70 pozycji księgowych – 900 zł

71 – 90 pozycji księgowych – 1100 zł

Powyżej 90 dokumentów – każde kolejne 20 dokumentów 250 zł 

  

Skontaktuj się z nami

 • Biuro rachunkowe Dwa Plus Jeden
 • Ewelina Korowaj
 • ul. Szczecińska 6a
 • 72-100 Goleniów